UKK - Uudet yhteisyritykset Oomi ja Ensin

Täältä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen uusiin yhteisyrityksiin, Oomi Energiaan ja Ensin Palveluihin.

Tutustu Oomiin!

Miksi uudet yhteisyritykset perustettiin? / Mistä on kyse?

Oulun Seudun Sähkö, Lahti Energia, Vantaan Energia, Pori Energia sekä Oulun Sähkönmyynti Oy ja sen osakkaat: Oulun Energia, Tornion Energia, Haukiputaan sähköosuuskunta, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö ja Tenergia ovat yhdistäneet sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintonsa.

Halusimme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen asiakaskokemuksen sekä kilpailukykyiset hinnat perustamalla uudet sähkön myynti- ja asiakaspalveluyhtiöt. Uudet yhtiöt ovat aloittaneet toimintansa 1.4.2020. Uusiin yhtiöihin siirretyt palvelut ovat sähkön vähittäismyynti, aurinkosähköpalvelut, sähköisen liikenteen palvelut sekä asiakaspalveluun ja laskutukseen liittyvät palvelut.

Yhdistyminen uudeksi sähkönmyyntiyhtiöksi antaa meille myös erinomaisen mahdollisuuden tuottaa asiakkaidemme toivomia arkea helpottavia uudenlaisia energian kulutukseen liittyviä ympäristöystävällisiä palveluja ja tuotteita kaikkialle Suomeen.

Tavoitteenamme on kasvaa Suomen suurimmaksi sähkönmyyntiyhtiöksi omistuspohjaa ja asiakasmäärää kasvattamalla.

Suomessa sähkömarkkinat ovat hajautuneet ja kovasti kilpaillut. Kaikilla kuudella yhteisyritykseen siirtyvällä energiayhtiöllä on pitkä ja vakaa kokemus sekä varma paikallistuntemus Suomen sähkömarkkinoista. Uuden yhtiön myötä olemme aiempaa kilpailukykyisempiä. Tämä varmistaa sen, että pystymme tarjoamaan uusia tuotteita ja palveluita sekä erinomaisen asiakaskokemuksen sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme valtakunnallisesti.

Vaikuttaako muutos sopimukseeni?
Muutos ei vaikuta nykyiseen sopimukseesi. Mikäli olet tehnyt kanssamme määräaikaisen sopimuksen, jatkuu se ennallaan voimassa määräajan loppuun saakka. Mahdollisista muutoksista toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen ilmoitamme kuten tälläkin hetkellä 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Mitä hyötyä tästä kaikesta on?
Haluamme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen asiakaskokemuksen sekä kilpailukykyiset hinnat. Yhdistyminen uudeksi sähkönmyyntiyhtiöksi antaa meille myös erinomaisen mahdollisuuden tuottaa asiakkaiden toivomia uudenlaisia ympäristöystävällisiä palveluja ja tuotteita kaikkialle Suomeen edullisesti. Tavoitteenamme on kasvaa Suomen suurimmaksi toimijaksi omistuspohjaa ja asiakasmäärää kasvattamalla.

Jos teen nyt Lahti Energian / Oulun Energian / Oulun Seudun Sähkön / Pori Energian / Vantaan Energian / Oulun Sähkönmyynnin kanssa sopimuksen, mitä tapahtuu, kun uudet yritykset aloittavat?
Sähkön myyntisopimuksesi on säilynyt ennallaan entisin ehdoin uudessa sähkönmyyntiyhtiössä. Muutos ei ole vaatinut asiakkailta toimenpiteitä.

Nouseeko hinnat yhdistymisen myötä?
Sähkön myyntisopimuksesi on säilynyt ennallaan entisin ehdoin myös uudessa sähkönmyyntiyhtiössä. Muutos ei ole vaatinut sinulta toimenpiteitä. Tavoitteenamme on pitää hinnat erittäin kilpailukykyisinä.

Mitä tapahtuu palveluille eli saako asiakaspalvelun kiinni jatkossakin?
Sähkönmyyntiyhtiön asiakkaita palvellaan nykyään asiakaspalveluyhtiössä, jonne kaikki asiakaspalvelu keskitetään. Resursseja keskittämällä varmistamme parhaan palvelun asiakkaillemme.

Oletteko jatkossakin vastuullinen yritys? (yritysvastuu)
Tulemme toiminnassamme huomioimaan vastuullisuuden kaikki kolme näkökulmaa

  • taloudellinen vastuu = kannattavaa liiketoimintaa, joka luo pohjan toiminnan kehittämiselle
  • sidosryhmien huomioiminen = sosiaalinen näkökulma, jonka mukaan toimimme asiakkaan näkökulmasta
  • ympäristövastuu = puhtaasta luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen

Vaikuttaako tämä kaukolämmön hintaan, mitä tapahtuu siirtoyhtiölle?
Jatkamme edelleen kaukolämmön tuottamista ja myyntiä, sähköverkkojemme hoitamista ja sähköntuotantoa. Uusien yhtiöiden perustaminen ei vaikuta näihin toimintoihin tai hinnoitteluun. Sähkön siirtoyhtiöt palvelevat kaikkia sähkönmyyjiä tasavertaisin ehdoin, eli muutoksella ei ole vaikutusta myöskään sähkön siirtohintoihin.

Lisäksi on liikkunut huhuja, että sähkönmyynti loppuu kokonaan Lahti Energialla / Oulun Energialla / Oulun Seudun Sähköllä / Pori Energialla / Vantaan Energialla / Oulun Sähkönmyynnillä - onko tämä totta?
Sähkönmyyntimme ei ole loppunut, vaan se on siirtynyt uudelle sähkönmyyntiyhtiölle 1.4.2020. Jo tehdyt sähkön myyntisopimukset ovat jatkuneet voimassaolevina entisillä ehdoilla uudessa yhtiössä.