Tuomo Räisänen

Tuomo Räisänen työskentelee erilaisten yritysturvallisuusasioiden parissa koko Oulun Energia -konsernissa. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat työturvallisuusasiat. Tuomon mielestä turvallisuustyöstä tulee viestiä myös onnistumisten ja positiivisten kokemusten kautta, ja siinä pitää rohkeasti uskaltaa uudistua. Vapaa-ajallaan hän harrastaa turvallisia liikuntamuotoja ja haastaa läheisiään kehittämään turvallisuusajatteluaan.

Kirjoittajan blogit

Työturvallisuustyössä nollasta sataan

Turvallisuus on meillä Oulun Energialla yksi tärkeimmistä yhteisistä arvoistamme. Tarkalleen ajatus kuuluu: haluamme tehdä jokaisesta päivästämme turvallisen.

Turvallisuuden tunnistaminen arvona ja johdon sekä henkilöstön sitoutuminen työturvallisuuden pitkäjänteiseen kehitystyöhön ovat vähentäneet erilaisten tapaturmien määrää merkittävästi. Työturvallisuustason parantuminen on tuonut lisää laatua ja tehokkuutta kaikkeen tekemiseen. Ajattelemme, että työ on tehty oikein silloin, kun se on tehty turvallisesti.

Turvallisuus arvona

Kun turvallisuus on...