Lämmityskausi lähestyy – on aika tarkistaa kaukolämpölaitteiston kunto

Kaukolämpö tarjoaa tasaista lämpöä ja lämmintä käyttövettä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Syksyn viiletessä ja lämmityskauden alkaessa on hyvä tarkistaa kaukolämpölaitteiston kunto ja varmistaa, että laitteisto toimii oikein ja pitää vilun loitolla kaikista kylmimpään vuodenaikaan.  

Silloin tällöin eteen tulee tilanteita, kun lämpölaitteiston toiminnan varmistamiseksi tarvitaan ammattilaisen apua. On kuitenkin paljon asioita, jotka tarkistamalla voi itse varautua tulevaan lämmityskauteen.

Tarkista nämä asiat ennen lämmityskauden alkua

Kaukolämpölaitteiston toiminnan varmistamiseksi kannattaa tarkistaa lämmitysverkoston paine, jonka tulisi pysyä vakaana olosuhteista huolimatta. Paineen voi tarkistaa lämmönjakokeskuksen painemittarista, ja sen minimitaso on 1 bar tai 100 kPa. Oikea paineen taso riippuu rakennuksen korkeudesta – karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 10 metriä korkeutta vastaa 1 baria. Jos paineen taso poikkeaa normaalista, voi paisunta-astiassa olla vikaa. Lisäksi liian matala paine saattaa johtua vuodosta lämmitysverkostossa, kun taas liian korkea paine voi taas olla merkki lämmönsiirtimen sisäisestä vuodosta.

Muista vilkaista myös lämmönsäätimen lämmityskäyrää, sillä sopivan muotoinen käyrä varmistaa tasaiset huonelämpötilat asunnoissa. Liian matala tai loiva lämmityskäyrä tuntuu huonetilojen kylmyytenä. Liian korkea tai jyrkkä lämmityskäyrä ei välttämättä tunnu huonelämpötilassa, sillä termostaatit rajoittavat ylilämmön pois. Lämmityskäyrän asetusarvoihin vaikuttaa lämmönjakotapa: esimerkiksi lattialämmitys toimii jopa puolet matalammilla lämpötiloilla kuin patterilämmitys.

Lämmönsäätimellä säädetään muun muassa lämmitysverkoston lämpötilaa.

Huomioi laitteiston yleinen kunto

Tarkista säätölaitteista, vastaako lämmitysverkostoon menevän veden lämpötila asetusarvoja tai lämmityskäyrää. Menoveden lämpötilaan voivat vaikuttaa lämmityskäyrän ja ulkolämpötilan lisäksi myös minimi- ja maksimirajat, suuntaissiirto, huonekompensointi ja muut erikoisasetusarvot.

Lopulta kannattaa kiinnittää huomiota laitteiston yleiseen tilaan, kuten kiertovesipumppujen kuntoon. Lisäksi lämmityslaitteisto on hyvä tarkistaa näkyvien vuotojen, normaalista poikkeavien äänten tai muiden huomiota kiinnittävien seikkojen varalta.

Lämmityskauden loppuessa kannattaa kerrata samat toimenpiteet kuin sen alkaessakin. Lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota poikkeavuuksiin: ovatko huonelämpötilat olleet liian kylmät tai kuumat, onko pattereista tai jakotukeista kuulunut epätavallisia ääniä tai onko energiankulutus kasvanut? Reagoi poikkeaviin havaintoihin mahdollisimman nopeasti ja ota tarvittaessa yhteys asiantuntijaan.

Tarkkaile kulutustasi Energiatilillä

Tutustu Lämpöturvaan