Energiantuotanto

Oulun Energia tuottaa sähköä ja lämpöä omissa voimalaitoksissaan. Energianlähteistä tärkeimpiä ovat puu, turve, vesi ja jäte. Lisäksi omistamme osuuksia tuulivoimasta. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja saavuttaa hiilineutraalisuus omassa energiantuotannossamme 2030-luvun aikana.

Voimalaitokset

Energiantuotantomme perustan muodostavat omat voimalaitokset, joissa tuotamme pohjoista voimaa yli sadan vuoden kokemuksella vuodesta 1889 lähtien.

Energialähteet läheltä

Sähkön ja lämmön tuotantomme energialähteistä yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteeltä Oulusta.

Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset koskevat kuljetuksia, hajuja, melua, päästöjä ilmaan, vesiin ja viemäreihin sekä syntyviä jätteitä.