Lämmön alkuperä

Myymämme lämmön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Alkuperään vaikuttaa muun muassa miten hyvin omat voimalaitoksemme ovat tuottaneet energiaa, polttoaineiden hinta ja yleinen energian kysyntä.

Omissa voimalaitoksissamme tuotetulle kaukolämmölle on myönnetty Avainlippu-alkuperämerkki. Avainlipputuotteen ostamalla teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle. Lue lisää avainlipusta osoitteessa www.avainlippu.fi.

Lämmön alkuperä ja energialähteet

Oulun Energian vuoden 2019 lämmönhankinta oli samantasoista kuin kolmena edellisenä vuotena. Valtaosan lämmöstä tuotti Toppilan voimalaitos.

Alkuperä 2015 2016 2017 2018 2019
Toppila 62 % 63 % 69 % 65,3 % 63,2 %
Ekovoimalaitos 21 % 21 % 20 % 20,2 % 20,9 %
Lämpökeskukset 2 % 1 % 0,3 % 1,2 % 0,8 %
Osto 14 % 14 % 11 % 13,2 % 15,0 %
Yhteensä GWh 1 927 2 153 2 151 2 148 2 259

Vuonna 2019 asiakkaillemme myydyn kaukolämmön ja höyryn energialähteet jakaantuivat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Ostolämpö mukaan luettuna
Turve 56,8 % 54,7 %
Puu 33,4 % 36,4 %
Jäte 7,8 % 6,8 %
Öljy 2,0 % 1,9 %
Muut - 0,0 %

Asiakkaalle toimitetun kaukolämmön CO2 -ominaispäästö oli viime vuonna 2020 190 g/kWh.