Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperä ja energialähteet

Alkuperä   2015 2016 2017 2018 2019
Toppila   26 % 27 % 29 % 26 % 24 %
Merikoski   15 % 12 % 12 % 10 % 8 %
Osuussähkö   9 % 12 % 11 % 13 % 11 %
Markkinasähkö   50 % 49 % 48 % 51 % 56 %
Yhteensä GWh   2 002 2 051 2 031 2 025 2 147

Vuonna 2019 oman sähköntuotannon ja osuussähkön energialähteet jakaantuvat seuraavasti:

Energialähteet Oma tuotanto Osuussähkö mukaan luettuna
Turve 44 % 33 %
Puu 27 % 20 %
Vesi 27 % 37 %
Tuuli 0 % 6 %
Muu fossiilinen
mm. öljy, hiili, teollisuuskaasu
1 % 4 %

Asiakkaillemme myydyn sähkön (sis. oma tuotanto, osuus- ja markkinasähkö) energialähteet jakaantuivat vuonna 2019 seuraavasti:

•    Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 12,3 %
•    Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 40,1 %
•    Ydinvoima 47,6 %

Asiakkaidemme käyttämän sähkön tuotannossa syntyi vuonna 2019 hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 231 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 1,31 mg/kWh. Markkinasähkön osalta on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa tilastoa vuodelta 2019.