Laanilan ekovoimalaitos

Laanilan ekovoimalaitos jalostaa jätteen sähköksi ja lämmöksi, monipuolistaa tuotantorakennettamme ja vähentää kaatopaikkojen kuormitusta sekä kasvihuonekaasujen pääsyä ilmaan. Ekovoimalaitoksen osuus lämmönhankinnastamme on noin 20 prosenttia.

Ekovoimalaitos käyttää polttoaineenaan noin 150 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskunta- ja teollisuusjätettä vuodessa. Puolet tästä jätemäärästä tulee Oulun alueelta ja puolet muualta Pohjois-Suomesta. Yhdyskuntajäte on lähinnä kotitalouksista peräisin olevaa polttokelpoista sekajätettä. Jätteitä ei esikäsitellä ennen polttamista. Lisätietoa lajitteluohjeista saat oman kuntasi jätehuoltoviranomaiselta.

Jos ekovoimalaitoksen koko tuotanto käytettäisiin kaukolämpöön, sillä lämmitettäisiin yli 15 000 omakotitaloa vuodessa.

Laanilan teollisuusalueella oleva voimalaitos tuottaa höyryä, joka hyödynnetään alueen teollisessa prosessissa sekä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Voimalaitos on yhdistetty Laanilan Voima Oy:n voimalaitokseen, jonka Oulun Energia ja Kemira omistavat yhdessä. Tämä käyttää polttoaineenaan lähinnä turvetta ja öljyä, joiden polttamista ekovoimalaitos korvaa. Laanilan Voima vastaa ekovoimalaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta.

Ekovoimalaitos lukuina

 • polttoaineteho 53 megawattia
 • vuonna 2018 laitos tuotti höyryä 403 GWh ja kaukolämpöä 33 GWh
 • polttoaineena syntypaikkalajiteltu jäte (145 000 tonnia/vuosi)
  • laitos muuttaa energiaksi noin 18 000 kg jätettä tunnissa
  • kahmariin mahtuu kerralla noin 3 000 kg jätettä, joka vastaa yhden ihmisen kymmenen vuoden lajitellun jätteen määrää
 • maksimi höyryntuotto 18 kg/s
 • jätebunkkerin tilavuus noin 9 000 m3
 • piipun korkeus 90 metriä
 • vuotuinen käyttöaika 8 000 tuntia
 • 79 miljoonan euron investointi, joka valmistui kaupalliseen käyttöön elokuussa 2012

Sijainti kartalla

Lue lisää historiastamme Tutustu uuteen biovoimalaitoshankkeeseen