Ympäristöhyödyt merkittäviä

Laanilan ekovoimalaitos rajoittaa huomattavasti Oulun Ruskon jätekeskuksen kasvua ja pienentää sen ympäristövaikutuksia. Vuonna 2014 alle kolme prosenttia Oulun seudun yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle. Myös metaanipäästöt ovat vähentyneet murto-osaan. Muutkin kaatopaikan ongelmat, kuten hajuhaitat, tulipalovaara ja haittaeläimet vähenevät.

Ekovoimalaitos tuottaa hiilidioksidipäästöjä noin 110 000 tonnia vuodessa, mikä on noin neljä prosenttia Oulun teollisuuden kokonaispäästöistä. Laitoksen hiilidioksiditase on voimakkaasti positiivinen. Seuraamme laitoksen ympäristövaikutuksia viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti.

Jätteenpolton seurauksena Oulun alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 149 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa laitoksen korvatessa vanhoilla kattiloilla tuotettua energiaa ja vähentäessä kaatopaikalla tapahtuvaa aineen hajoamista metaaniksi.

Jätteiden hyötykäyttö tehostuu

Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tärkeys korostuu ekovoimalaitoksen myötä. Voimalaitokseen ei saisi mennä palamatonta jätettä, kuten eristevillaa, betonia, lasia ja metallia eikä pitkiä kappaleita. Laitos ei saa käsitellä vaarallisia jätteitä. Lue lisää polttokelpoisesta jätteestä.

Huolellisella syntypaikkalajittelulla tehostetaan jätteiden hyötykäyttöä, sillä suurin osa jätteestä on edelleen käyttökelpoista ja arvokasta raaka-ainetta. Kun kotitalouksien ja teollisuuden jätteistä on lajiteltu kaikki kierrättämiskelpoinen materiaali uudelleen käytettäväksi, suuri osa lopusta voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Lajitteluohjeista vastaa kuntien jätehuoltoviranomaiset.

Ekovoimalaitoksen ansiosta yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöaste Pohjois-Suomessa on moninkertaistunut. Me puolestaan olemme saaneet muuhun hyötykäyttöön kelpaamattomista jätteistä uuden energialähteen. Jätteiden sisältämän energian hyödyntäminen vähentää tarvetta käyttää öljyä kaukolämmön varavoimana huippukuormitustilanteissa.

Tutustu uuteen biovoimalaitoshankkeeseen