Tuulivoimalaitokset

Osallistumme tuulella tuotetun uusiutuvan ja ympäristöystävällisen sähkön tekemiseen EPV Energia Oy:n osakkaana ja pitkien sähköntoimitussopimusten kautta. Tuulivoiman osuus sähkönhankinnastamme on 8 %.

Vuonna 2020 myynnissä oli noin 80 gigawattituntia tuulisähköä. Määrä kasvaa vuoteen 2022 mennessä 200 gigawattituntiin tuulivoimahankkeiden edetessä.

Tuulivoimaloiden rakentaminen

Tuulivoiman tuotantoon soveltuvia paikkoja on rannikoilla, merialueilla, tuntureilla ja monin paikoin myös sisämaassa.

Tuulivoiman rakentamispaikkojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota maisemalle aiheutuviin vaikutuksiin, meluhaittoihin ja muutoksiin totutussa maankäytössä. Rakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön antamia ohjeita. Suurille tuulivoimapuistohankkeille tehdään laaja ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Lue lisää historiastamme