Metsänomistajille

Ostamme energiapuuta Oulun Energian polttoainehankinnasta vastaavan tytäryhtiön Turveruukki Oy:n kautta. Hyödynnämme Toppilassa metsähaketta, kokopuuhaketta sekä purua ja kuorta. Suosimme energiapuuta, joka on tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisesti.

Hankimme metsäenergiaa lämmön- ja sähköntuotantoon noin sadan kilometrin säteeltä Oulusta. Pääasiallisin energiapuujae on karsittu ranka, joka on ainespuuksi kelpaamatonta, pääasiassa pieniläpimittaista runkopuuta. Rangat toimitetaan puutavara-autolla välivarastoihin eli terminaaleihin kuivumaan ja odottamaan haketusta sekä toimitusta voimalaitokseen.

Kiinnostuitko?

Jos olet kiinnostunut myymään energiapuuta, ota meihin yhteyttä. Sopimusurakoitsijamme hoitavat puuraaka-aineen haketuksen ja kuljetuksen asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.