Ympäristövastuu

Energian tuottamisella on väistämättä vaikutuksia ympäristöön. Pyrimme pitämään nämä vaikutukset mahdollisimman vähäisinä laadukkaalla toiminnalla, monipuolistamalla ja tehostamalla tuotantorakennetta ja panostamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.

Merikosken kalatie

Merikosken kalatie mahdollistaa lohen ja muiden vaelluskalojen nousun Merikosken voimalaitoksen ohi Oulujokeen. Suomen pisin kalatie sijaitsee keskellä kauneinta Oulua.

Ympäristöinvestoinnit

Ympäristön hyvinvoinnin kannalta vaikuttavimpia tekoja ovat tuotannolliset investoinnit, joilla muun muassa hallitaan savukaasuja, pölyä ja tehostetaan lämmöntalteenottoa.

Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Toiminnan jatkuvan kehittämisen takaavat osaltaa sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.

Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset koskevat kuljetuksia, hajuja, melua, päästöjä ilmaan, vesiin ja viemäreihin sekä syntyviä jätteitä.