Ympäristöinvestoinnit

Ympäristöinvestoinnilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai eliminoimisesta tai positiivisten tulevien ympäristövaikutusten aikaansaannista ja joista ennakoidaan saatavan etua ympäristölle tai yrityksen ympäristösuorituskyvylle.

Olemme tehneet viime vuosina mittavia ympäristöinvestointeja:

 • Toppila 2-voimalaitosyksikköön on rakennettu SNCR-laitteisto typen oksidipäästöjen vähentämiseen, jolla pystytään vastaamaan vuonna 2016 tiukentuneisiin päästörajoihin. Laitteiston avulla polttoprosessiin syötetään ammoniakkia, joka sitoo typen oksideja. Lisäksi Toppila 2:n sähkösuodatin uusittiin entistä tehokkaammaksi kesällä 2014.
   
 • Laanilan ekovoimalaitos lisää jätteiden hyödyntämistä energiana ja vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää, metaanipäästöjä ja hajuhaittoja.
   
 • Toppilan voimalaitoksen uusi puupolttoaineen vastaanottoasema mahdollistaa puun käytön lisäämisen polttoaineena.
   
 • Toppilan voimalaitoksen tuhkaa käytetään hyödyksi maarakentamisessa ja metsälannoitteena.
   
 • Savukaasulauhduttimella tuotetaan kaukolämpöä energiatehokkaasti ja päästöjä vähentäen sekä Toppilan voimalaitoksella että Laanilan ekovoimalaitoksessa.
   
 • Turvepölyn leviäminen lähiympäristöön estetään Toppilan voimalaitoksen polttoaineen vastaanottohallin laajennuksella ja rekkojen pesulla pesuhallissa.
   
 • Merikoskeen on rakennettu kalatie ja Oulujoen suistoa kaunistavat vesisuihkut ja valot.
   
 • Ympäristötilin varat käytetään uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen, lisärakentamiseen ja ympäristötekojen tukemiseen. Varat kertyvät vihreiden sähkösopimusten hintaan sisältyvästä ympäristöosuudesta, jonka Oulun Energia kaksinkertaistaa maksamalla tilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden.