Kiinteistöjen sähköasennusten ja -laitteistojen huolto on tärkeää

Kiinteistöjen sähköasennukset ja -laitteistot vaativat huoltoa ja kunnossapitoa, kuten kaikki muukin tekniikka. Asennusten ja laitteiden kuntoa ja turvallisuutta on tarkkailtava, ja havaitut viat ja puutteet on korjattava riittävän nopeasti.

Tukesin mukaan Suomessa syttyy vuosittain noin 1000 sähkön aiheuttamaa rakennuspaloa. Tyypillisimmin palot johtuvat sähkölaitteen epätavallisesta toiminnasta, huonoista johtinten liitoksista, sähkölaitteiston vierasesineestä tai pölystä ja kosteudesta.

Sähköasennukset, asennuskalusteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja tulevat siis ajan myötä käyttöikänsä päähän.  Myös sähkön käyttötarpeet ja -olosuhteet muuttuvat kiinteistön elinkaaren aikana, eivätkä sähköasennukset ja -laitteet välttämättä ole uusien sähkönkäytön tarpeiden ja vaatimusten mukaisia.

Sähköasennusten ja -laitteiden varsinainen kunnossapito kuuluu ammattilaiselle, mutta meistä jokainen voi huolehtia sähkölaitteiden siisteydestä ja sähköturvallisuudesta esimerkiksi imuroimalla jääkaapin taustan säännöllisesti.

Kun tarvitset ammattilaista

Varsinaisiin sähköammattilaisen suorittamiin kunnossapidon ennakoiviin toimiin kuuluvat muun muassa sähkökeskusten tarkastukset, joissa tarkastetaan ja puhdistetaan niin kiinteistön sähköpääkeskus kuin mahdolliset huoneistokohtaiset sähkötaulutkin. Tarkastus suoritetaan lämpökameraa hyödyntäen, joka ilmaisee muun muassa löysät liitokset sekä kuluneet komponentit. Puhdistus tapahtuu imuroimalla kohteet työhön tarkoitetulla jännitetyöimurilla, jolloin työstä ei aiheudu asukkaille sähkökatkosta.

Lue lisää ennakoivasta kunnossapidosta