Blogin kirjoittajat

Anna Pasma

Anna Pasma

Anna Pasma toimii Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:ssa vastaavana toimitusjohtajana. Työssään hän pitää laajojen kokonaisuuksien hallinnasta ja haluaa perehtyä asioihin objektiivisesti ja...

Anna Passi

Anna Passi toimii Oulun Energia -konsernissa henkilöstöpäällikkönä. Tehtävässään hän tukee kaikkia liiketoimintoja niiden tärkeimmän resurssin eli työntekijöiden työhön liittyvien asioiden...

Juha Niemelä

Juha Niemelä on yksityisten sähköverkkojen asiantuntija. Hän toimii yritysasiakkaiden apuna erityisesti muuntamojen  palveluratkaisuissa sekä huollon ja kunnossapidon tarpeissa. Juhan...

Kaisa Poikela

Kaisa Poikela a.k.a. Valomuija on Oulun Energian valaistusasiantuntija. Hän työskentelee kaikenlaisten ja monenkokoisten valaistusprojektien parissa, mutta suurin ammatillinen haave olisi päästä...

Kimmo Alatulkkila

Kimmo Alatulkkila vastaa kaukolämpöverkon ja voimalaitosten kunnossapidosta sekä kaukolämmön jakelusta Oulun alueella. Katse on vahvasti tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisessä, kuten...

Markku Sutinen

Markku Sutinen toimii Lämpöpalveluiden tuotepäällikkönä. Hänen vastuualueensa on kaukolämmön tuotteet ja palvelut. Kokemusta kaukolämpöalalta Markulle on kertynyt noin 30 vuoden ajalta erilaisista...

Matti Lehto

Matti Lehto vastaa ammattitaitoisen tiiminsä kanssa sähkönjakelun käytöstä ja kunnossapidosta. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen ja varautuminen häiriötilanteisiin kuuluu tiimin...

Mikko Rasi

Mikko Rasi

Mikko Rasi toimii Liikenneinfra-yksikön päällikkönä. Yksikkö rakentaa ja ylläpitää liikennevaloja, tietelematiikkajärjestelmiä sekä valaistusta koko Suomen alueella. Taustaltaan Mikko on ...

Peipa Mäki

Birgitta "Peipa" Mäki tietää liki 20 vuoden kokemuksella, että viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta , paitsi jos käyttää apuna viestinnän asiantuntijaa. Vapaalla hän on...

Pertti Vanhala

Pertti Vanhala on Oulun Energian energiantuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja, jonka lisäksi hän toimii Turveruukki Oy:n toimitusjohtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat Toppilan ja...

Saara Palo-oja

Saara Palo-oja toimii Oulun Energian jätteiden lajittelulaitoksen projektissa projektipäällikkönä. Hän huolehtii Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristölupavelvoitteiden toteutumisesta. Saara...

Tarja Väyrynen

Tarja Väyrynen seuraa energia-alan nopeaa kehitystä aitiopaikalta. Hän on pitkään työskennellyt ympäristöasioiden parissa, ja tällä hetkellä hän vastaa ympäristölupien hallinnasta,...

Tuomo Räisänen

Tuomo Räisänen työskentelee erilaisten yritysturvallisuusasioiden parissa koko Oulun Energia -konsernissa. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat työturvallisuusasiat. Tuomon mielestä...

Vieraskynä

Vieraskynässä kirjoittavat vierailevat asiantuntijat.