Tietoa Oulun Energiasta

Oulun Energia on Suomen energisin työpaikka ja palveluksessamme on noin 300 energia-alan ammattilaista. Perustamme on energiantuotannossa sekä lämmön- ja sähkönsiirrossa ja luomme uutta tukijalkaa kiertotaloudesta. Kehitämme älykkäitä ja energiatehokkaita energiaratkaisuja asiakkaidemme hyödyksi. Etenemme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa vuonna 2035. Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstämme – meille on tärkeää, että tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä työmme tuloksista.

Oulun Energia on perustettu vuonna 1889.

Toimintamme kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön tuotannon ja jakelun sekä lämmön tuotannon, jakelun ja myynnin. Hoidamme näihin liittyvät erilaiset palvelut kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy. Oulun kaupunki omistaa kokonaan konsernin emoyhtiö Oulun Energian.  Emoyhtiö puolestaan omistaa kaikki tytäryhtiönsä.

Kattava kuvaus konsernin toiminnasta vuosikertomuksessa.

Avainluvut 2019

 
Liikevaihto 322,3 M€
Liikevoitto 41,8 M€
Investoinnit 143,9 M€
Liikevaihto/henkilö 0,86 M€
Liikevoitto/henkilö 0,12 M€
Henkilöstö keskimäärin 374

Asiakasmäärät

 
Sähkönmyynti 138 000
Sähkön siirto omassa verkossa 109 371
Kaukolämpö 10 459
Höyry 1

Talousjalanjälki 2019

Pääomalainan lyhennys
Pääoman palautus
Pääomalainan korko
Osinko
Oulun kaupungille yhteensä

2,1 M€
6,7 M€
7,0 M€
6,0 M€
21,8 M€

Palkat henkilöstölle 20,7 M€
Maksut voimalaitospolttoaineista ja tuhkan käsittelystä 32,3 M€