1880–1890-luku

Lähtöpiste: Ensimmäiset katuvalot

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin vuoden 1888 marraskuussa katuvalaistuksen parantamista petrolilamppuja lisäämällä. Valtuuston puheenjohtaja, rehtori K. W. Dahlström kuitenkin ehdotti sähkövalojen hankkimista. Asiaa tutkinut toimikunta esitteli työnsä tulokset valtuustolle huhtikuussa 1889.

Sähkövalojen uutuus ja mahdollinen kalleus arvelutti monia. Toukokuussa valtuusto päätyi silti perustamaan sähkölaitoksen, jotta valaistus saataisiin kuntoon. Kaupunkiin ryhdyttiin pystyttämään viittäkymmentä valaistuspylvästä ja Kiikelinsaareen pientä höyryvoimalaitosta.

Joulukuun 8. päivänä vuonna 1889 syttyivät Oulussa ensimmäiset sähköiset katuvalot. Sähkönsä ne saivat Kiikelin voimalasta. Oulun kaupungin sähkölaitoksen – nykyisen Oulun Energia Oy:n – toiminta oli alkanut.


Vuosi 1888

 • 29.11. Oulun kaupunginvaltuusto asetti valiokunnan selvittämään kalliin petrolivalaistuksen korvaamista. Esiin nousi katujen valaiseminen sähkövalolla.

Vuosi 1889

 • 27.4. Sanomalehti Kaiku kirjoitti pääkirjoituksessaan: "Joka on ollut tilaisuudessa sähkövaloa nähdä, kieltämättä kiittää sitä näkösämmäksi kuin mitään muuta tähänastista tunnettua valaistuskeinoa. Pimeät ovat lyhdyt Oulun katujen risteyksissä sositeettihuoneen "sähkö-auringon" rinnalla. Kirkkaampi on sähkövalo, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Hyvä tuo siis olisi olemassa. Vaan onko se saatavissa millä hinnalla ja, jos se hyvinkin kallis on, eikö tultaisi toimeen vanhalla valaistuskeinolla."
   
 • 3.5. Kaupunginvaltuuston kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti sähkövalaistuslaitoksen perustamisesta. Osa valtuutetuista oli vesi- ja viemärilaitoksen rakentamisen kannalla eikä kaupungin varojen katsottu riittävän molempiin. Valtuusto päätti sähkölaitoksen perustamisesta äänin 24–6. Sähkölaitoksen rakennustyö Kiikelin rantaan käynnistettiin, ja kaupunkiin rakennettiin 50 katuvalopylvästä.
   
 • 8.12. koitti Valon Juhla: ensimmäiset sähköllä toimivat lamput syttyivät. Oulun kaupungin Sähkölaitoksen toiminnan katsotaan alkaneen tuosta päivästä. Oulu on toinen Suomen kaupungeista, joissa sähkövalo otettiin käyttöön katujen valaisemiseksi. Tampereella 30 kaarilamppua valaisi katuja jo vuotta aikaisemmin.

Vuosi 1891

 • 24.10. sähkölaitoksen koneenkäyttäjän kirjoittaman asiakirjan mukaan oli Kiikelin voimalaitoksella yhdessä tunnissa kulutus 1/2 syltä halkoja ja 1 kannu voiteluöljyä.

Vuosi 1893

 • Valtuusto myönsi kokouksessaan 2.2. yhden kaarilampun Luistinklubille sillä ehdolla, että anoja itse kustantaa sen pystyttämisen ja tarvittavat johdot. Monet katuvalaistusanomukset hylättiin sillä perusteella, että kaupungista löytyy monia muita yhtä pimeitä katuja.

Vuosi 1895

 • Asetettiin valiokunta kehittämään katuvalaistusasiaa. Valiokunta työskenteli tarmokkaasti, piti lukuisia kokouksia ja oli kirjeenvaihdossa useitten sekä koti- että ulkomaisten sähköteknikkojen ja konepajojen edustajien kanssa.

Vuosi 1896

 • Vuoden alussa valiokunta sai työnsä valmiiksi ja julkaisi mietintönsä. Siinä esitettiin, että katuvalaistuksen parantamiseksi kaarilamppuja lisätään 10 kappaleella ja että raatihuonetalo sekä kansakoulu valaistaan sähköllä. Esitystä sähkölaitoksen laajentamisesta niin laajaksi, että myös yksityiset kotitaloudet voisivat saada sähköä maksua vastaan, ei kuitenkaan pidetty suotavana. Epäiltiin, että toiminta muuttuisi hyvin epävarmaksi liikeyritykseksi ja oli siksi jätettävä yksityisen yritteliäisyyden varaan.

Vuosi 1898

 • 15.12. kaupungin valtuusmiehet asettivat valiokunnan pohtimaan uuden voimalaitoksen rakentamista Merikoskeen.

1900–1930-luku