1900–1930-luku

Vuosi 1902

 • Valiokunta esitti vesivoimalan rakentamista Myllytullin Lasareetinväylään. Valiokunta oli jo ensi kokoontumisestaan lähtien ryhtynyt pohtimaan voimalaitoksen rakentamista Lasareetinväylään. Uuden voimalan rakentamiseen oli selkeät taloudelliset perusteet, kuten valiokunnan mietinnöstä paljastuu: Vuosittain Kiikelin höyryvoimala nieli noin 500 kuutiosyltä halkoja. Yksi kuutiometri halkoja maksoi 2 markkaa 17 penniä.

Vuosi 1903

 • Kesällä aloitettiin yksityisten talouksien yhdistäminen sähköverkostoon. Vuoden loppuun mennessä oli johtoverkostoon liitetty yksityisten ja kaupungin rakennuksia niin paljon, että sisävalaistusta varten asennettujen lamppujen lukumäärä nousi noin 1500:aan.
   
 • Lasareetinväylään rakennettu Myllytullin voimalaitos käynnistettiin 29.8. Näin oli Merikosken voimalla käyvä uusi sähkölaitos valmistunut.

Vuosi 1904

 • Sähkönkuluttajien määrä oli 137 ja sähköä myytiin 177 200 kWh.

Vuosi 1914

 • Sähkönkuluttajien määrä oli 1 025 ja sähköä myytiin 836 865 kWh.

Vuosi 1915

 • Aloitettiin tutkimustyö voimalaitoksen rakentamisesta Merikosken pohjoisrannalle.

Vuosi 1924

 • Sähkönkuluttajien määrä oli 3 210 ja sähköä myytiin 2 253 640 kWh.

Vuosi 1934

 • Sähkönkuluttajien määrä oli 5 154 ja sähköä myytiin 3 583 239 kWh.

Vuosi 1938

 • Kotitaloudet alkoivat kiinnostua sähkön käyttämisestä muuhunkin kuin valaistukseen, kuten ruoan valmistukseen ja veden lämmittämiseen. Sähkölaitoksen kotitaloustariffi mahdollisti sähkönkäytön kohtuulliseen hintaan. Monet oululaistalot varustettiin sähköliesillä – savuavat puuhellat saivat väistyä siistin ja mukavan sähkön tieltä.

Vuosi 1939

 • Kaupunginvaltuusto päätti Merikosken voimalaitoksen rakentamisesta 1.8. Hanke oli ollut vireillä lähes neljännesvuosisadan. Sota muutti kuitenkin suunnitelmia. Vielä syyskuun lopulla työt yritettiin saada käyntiin valtion avustamana varatyönä, joihin työvoimaviranomaiset antoivat toiveita. Kaikki suunnitelmat raukesivat talvisodan alettua.

1940–1950-luku