1960–1970-luku

Kaukolämmön alkupiste oli siirrettävä lämpökeskus Kosteperällä

Kaukolämmöllä on Oulussa tätä nykyään vankka asema. Alku oli kuitenkin vaatimaton. Uusi lämmitysmuoto otti ensimmäiset askeleet Oulussa vuonna 1969, kun Kosteperälle nykyisen Tulliväylän viereen sijoitettiin siirrettävä lämpökeskus. Samana vuonna Oulun Energiaan oli perustettu kaukolämpöosasto.

Lämpökeskuksesta lähtenyt kaukolämpöverkko oli alkuvaiheessa kilometrin mittainen ja ylsi Intiön kasarmille sekä Åströmin nahkatehtaan vanhoihin kiinteistöihin. Kaukolämpötoiminnan pystyttäminen vaati aluksi paljon uuden oppimista. Kaukolämpö alkoi kuitenkin laajeta hyvää vauhtia. Jo vuoden 1969 aikana rakennettiin ensimmäinen kiinteä lämpökeskus Kasarmintien varteen vanhan vesivoimalarakennuksen yhteyteen. Keskukseen tuli kaksi kattilaa, staattisen paineen pitolaitteet ja öljysäiliöt valuma-altaineen.

Koko komeutta ryhdyttiin kutsumaan Myllytullin lämpökeskukseksi. Se oli käytössä neljäkymmentä vuotta - viimeiset kymmenen vuotta toki lähinnä varalaitoksena. Lämpökeskus toimi myös pitkään kaukolämmön henkilökunnan tukikohtana.

Valtaosa Oulussa käytettävästä kaukolämmöstä on jo pitkään ollut peräisin Toppilan voimalaitoksesta. Sen ensimmäisen yksikön valmistumiseen liittyy tukala hetki. Voimalaitoksen toiminta alkoi apukattilan käynnistyksellä syksyn ensimmäisten kovien pakkasten aikaan vuonna 1976. Yö oli kylmä ja kaukolämpöä piti virrata uutta putkea pitkin kaupunkilaisten koteihin. Vesi ei kuitenkaan lähtenyt kiertämään, mutta pian selvisi, että yhdessä kohtaa linjaa oli kiireen vuoksi jäänyt venttiiliejä kiertämättä auki.

Kaukolämpö on sittemmin kasvanut Oulussa sellaisiin mittoihin, ettei sitä lähes puoli vuosisataa sitten osattu kuvitella. Joskus alkuaikoina asiantuntijat arvioivat, ettei kaukolämpöteho Oulussa tule koskaan olemaan suurempi kuin 60 megawattia. Nykyisin se on noin 600 megawattia.


Vuosi 1964

  • Sähkönkuluttajien määrä oli 20 780 ja sähköä myytiin 317 500 MWh.

Vuosi 1969

  • Kaukolämpötoiminta aloitettiin rakentamalla Myllytullin lämpökeskus. Verkostoa rakennettiin Kasarmintien toimipaikasta Oulun Kasarmialueelle ja Isokatua myöten kohti kaupungin keskustaa. Aluksi lämmitys hoidettiin kahdella siirrettävällä lämpökeskuksella. Vuoden loppuun mennessä kaukolämpökuluttajia oli liitetty verkkoon kolme.

Vuosi 1971

  • Vuoden loppuun mennessä jo 54 kiinteistöä lämmitettiin kaukolämmöllä.

Vuosi 1972

  • Oulun kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen Toppilan voimalaitoksen rakentamisesta 13.3.

Vuosi 1974

  • Kaukolämmössä oli 247 kiinteistöä. Sähkönkuluttajien määrä oli 34 965 ja sähköä myytiin 286 000 MWh.

Vuosi 1977

  • Toppila 1 otettiin käyttöön. Voimala on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos. Voimalaitosyksikkö on käytössä edelleen, mutta sen korvaavaa yksikköä suunnitellaan parhaillaan.

Vuosi 1978

  • Oulun kaupungin sähkölaitoksen nimi muutettiin Oulun kaupungin energialaitokseksi.

1980–1990-luku