2010-luku

Ympäristöystävällisintä: Laanilan ekovoimalaitos

Laanilan ekovoimalaitos jalostaa jätteestä lämpöä, sähköä ja höyryä. Laitoksen kattila nielee vuosittain noin 140 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskunta- ja teollisuusjätettä. Näin ekovoimalaitos toi Oulun Energian käyttöön uuden energianlähteen.

Vuonna 2012 valmistunut ekovoimalaitos on nostanut oululaisen jätehuollon uudelle tasolle. Kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrä on romahtanut kolmeen prosenttiin aikaisemmasa. Tämä puolestaan vähentää merkittävästi kaatopaikan kasvihuonekaasupäästöjä sekä hajuhaittoja. Ekovoimalaitos on myös lisännyt huomattavasti kierrätystä.


Vuosi 2010

 • Oulun Energia osti Kiimingin kunnan Jäälin alueen kaukolämpöverkon ja siihen liittyvän liiketoiminnan.

Vuosi 2011

 • Oulun Energia Urakointi Oy aloitti toimintansa 1.1.

Vuosi 2012

 • Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy aloitti etäluettävien sähkömittarien massa-asennukset Oulun keskustasta.
   
 • Turveruukki Oy:stä tuli 100 prosenttisesti Oulun Energian omistama tytäryhiö.

Vuosi 2013

 • Toppilan voimalaitoksen uusi 130-metrinen piippu otettiin käyttöön.
   
 • Kaikki noin 9 100 kaukolämmön käyttöpaikkaa Oulussa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa ovat etäluennan piirissä. Samoin kaikki noin 94 000 sähkömittaria Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n verkkoalueella ovat etäluennassa.
   
 • Oulun Energia osti kahden muun energiayhtiön kanssa Pato Osakeyhtiön koko osakekannan. Pato Oy:n omistuksessa ovat Kymijoessa sijaitsevat kolme vesivoimalaitosta Myllykoskella ja Vuolenkoskella. Voimalaitosten yhteenlaskettu sähköntuotanto vuositasolla on noin 200 GWh, joka on noin 18 prosenttia koko Kymijoen sähköntuotannosta.
   
 • Oulun Energia perusti yhdessä 16 muun energiayhtiön kanssa sähköautojen latausoperaattoriyhtiö Liikennevirta Oy:n.

Vuosi 2014

 • Energia-alan kestävän kehityksen foorumi valitsi Vuoden ilmastoteoksi 2014 Oulun Sähkönmyynti Oy:n Farmivirran. Foorumi piti Farmivirtaa pioneerityönä lähienergian puolesta ja halusi valinnallaan kannustaa energia-alan uudenlaisten toimintamallien esilletuloa. Farmivirta menestyi kaikilla Vuoden ilmastoteon valintakriteereillä mitattuna.
   
 • Oulun Energia osti neljän muun energialaitoksen kanssa Statkraft Suomi Oy:n koko osakekannan. Statkraft Suomi Oy:n omistuksessa ovat Kokemäen- ja Kymijoessa sijaitsevat Kolsin, Korkeakosken ja Koivukosken vesivoimalaitokset. Lisäksi kaupassa siirtyi 13,2 prosentin osuus Länsi-Suomen Voima Oy:stä, joka omistaa Harjavallan voimalaitoksen. Vesivoimalaitosten yhteenlaskettu nimellisteho on 66 megawattia ja vuotuinen vesivoimatuotanto on keskimäärin noin 300 gigawattituntia.
   
 • Oulun Energia -liikelaitos yhtiöitettiin 31.12. Oulun Energia Oy:ksi kuntalain muutoksen myötä. Lakimuutoksen taustalla ovat kilpailuneutraliteettiin liittyvät EU-säännöt. Samalla Haukiputaan Energia Oy ja Yli-Iin Sähkö Oy sulautuivat osaksi uutta yhtiötä.

Vuosi 2015

 • Oulun Energia haki huhtikuussa uudelle voimalaitokselle ympäristölupaa Laanilan teollisuusalueelle, missä sijaitsee jo ennestään jätteestä energiaa jalostava ekovoimalaitos.
   
 • Oulun Energia osallistui EPV Energia Oy:n tuulivoimahankkeisiin Ilmajoen Santavuoressa (teho-osuus 7 MW) ja Kristiinankaupungin Metsälässä (teho-osuus 15,7 MW).
   
 • Oulun Energia osallistui Fennovoima Oy:n Hanhikivi I -hankkeeseen Oulun kaupunginvaltuuston 16.6.2014 tekemän päätöksen mukaisesti, ja perusti Huoltovoima Oy -nimisen tytäryhtiön, joka merkitsi Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeita.
   
 • Sanomalehti Kalevan painotalon katolle rakennettu Suomen suurin aurinkovoimala vihittiin käyttöön 20.8.

Vuosi 2016

 • Oulun Energia ilmoitti tavoittelevansa täysin hiilineutraalia sähkön- ja lämmöntuotanto vuoteen 2050 mennessä.
   
 • Toppilan voimalaitoksen eteläseinälle asennettiin 827 aurinkopaneelia. Suomen suurin aurinkoseinä on teholtaan 270 kilowattia.
   
 • Oulun Sähkönmyynti toi kuluttajamarkkinoille Suomen ensimmäisen aurinkosähkösopimuksen.
   
 • Oulun Energia suunnittelee rakentavansa Ruskon jätekeskuksen alueelle Ouluun uusinta teknologiaa hyödyntävän jätteiden lajittelulaitoksen, jossa Laanilan ekovoimalaitokselle tuleva yhdyskuntajäte lajiteltaisiin ennen polttoa eri kierrätys- ja polttojakeisiin.

Vuosi 2017

 • Patosillan kulkuväylä saa pysyvän lisävalaistuksen, joka on Oulun Energia Urakoinnin lahja oululaisille Suomen itsenäisyyden juhlavuotena.
   
 • Oulun Energian kaukolämpöliittymien määrä nousee yli 10 000:een.
   
 • Pikisaaren silta saa kunniamaininnan Paras julkinen valaistuskohde -kategoriassa Lighting Design Awards -kilpailussa Lontoossa. VALOA designin valaistussuunnittelun on toteuttanut Oulun Energia Urakointi Oulun kaupungin toimeksiannosta.
   
 • Oulun Energia Urakoinnille myönnetään FINCSC-kyberturvallisuussertifikaatti.
   
 • Helsingin yliopiston Viikin kampukselle nousee 1,2 megawatin aurinkovoimala, joka on teholtaan lähes 0,4 megawattia suurempi kuin tähän asti Suomen suurin aurinkovoimala Hel-singin Kivikossa.

Vuosi 2018

 • Liityimme mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.
   
 • Oulun Energia Urakoinnille 4,4 miljoonan euron tilaus. Voitimme Poliisihallituksen yhdessä Liikenneviraston kanssa kilpailuttaman automaattisen liikennevalvontalaitteiston hankinnan.
   
 • Uudet sähkötuotteemme lanseerattiin kuluttaja-asiakkaille.
   
 • Energiaministeri Kimmo Tiilikainen aloitti Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen peruskiven muurauksen.
   
 • Kuluttajille suunnatuille sähkötuotteillemme myönnettiin Design from Finland -merkki – ensimmäisenä energiatoimialalla.
   
 • Lähdimme mukaan Horizon 2020 -ohjelman EU-hankkeen pilottikohteeseen Oulussa. Pilottikohteessa tuotetaan energiaa ja hyödynnetään hukkalämpöä siten, että kokonaisuus on vuositasolla mitattuna lähes energiaomavarainen.

Vuosi 2019

 • Investoimme kiertotalouteen – jätteiden lajittelulaitos päätettiin rakentaa Ruskoon.
   
 • Aloitimme biokaasulaitoksen valmistelun yhdessä Gasumin kanssa.
   
 • Lähdimme mukaan uusiin sähkönmyynti- ja asiakaspalveluyrityksiin, Oomiin ja Ensiniin. Uusiin yrityksiin siirtyivät omistajayritysten sähkön vähittäismyynti, aurinkosähköpalvelut, sähköisen liikenteen palvelut sekä asiakaspalveluun ja laskutukseen liittyvät palvelut.
   
 • Aloitimme Karjasillan Verstas -alueen suunnittelun yhdessä Hartela Pohjois-Suomi Oy:n kanssa.
   
 • Juha Juntunen valittiin Oulun Energian toimitusjohtajaksi vuoden 2020 alusta.

Uusiutuvinta: Farmivirta ja aurinkosähkö

Farmivirta ja aurinkosähkö ovat esimerkkejä Oulun Energian pyrkimyksestä kehittää uusiutuvaa ja hajautettua energiaa. Energiateollisuuden kestävän kehityksen foorumi palkitsi Farmivirran keväällä 2014 vuoden ilmastotekona.

Farmivirtaa tuotetaan sähköverkkoon liitetyissä mikro- tai pienvoimaloissa uusiutuvia energialähteitä kuten tuulta, puuta ja aurinkoa käyttäen. Oulun Sähkönmyynti ostaa tuottajan omasta käytöstä yli jäävän sähkön ja myy sen eteenpäin Farmivirtana. Vuoden 2013 lopulla Oulun Energia aloitti puolestaan hankkeen, jonka avulla se keräsi kokemuksia aurinkosähkön mahdollisuuksista pohjoisessa sekä aurinkosähköjärjestelmän tarjoamisesta asiakkaille avaimet käteen -periaatteella. Nyt järjestelmät ovat jo markkinoilla ja yhtiö myy myös pelkästään auringolla tuotettua sähköä kuluttajille.