Vuosikertomus

Vuosikertomus 2019

Isojen investointien rakentaminen eteni suunnitellusti, taloudellinen suoritus hyvä

Oulun Energia -konsernin vuosi 2019 oli monin tavoin onnistunut. Oulun Energian taloudellinen menestys oli hyvällä tasolla. Sekä yhtiön liikevaihto että liiketulos kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Oulun Energian liikevaihto kohosi 322,3 miljoonaan euroon, liiketulos puolestaan 41,8 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu nyt päättyneellä tilikaudella edelliseen verrattuna oli 11,68 prosenttia eli 33,7 miljoonaa euroa, liiketuloksen taas 26,86 prosenttia eli 8,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö toteutti merkittäviä investointeja ja muun muassa tarkensi reittiään kohti hiilineutraalisuutta. Tavoitteena on, että oman energiantuotannon hiilineutraalisuus saavutetaan 2030-luvun aikana.

Yhtiön isojen investointien rakentaminen eteni suunnitelmien mukaan. Laanilan teollisuusalueelle nousee parhaillaan suuri biovoimalaitos ja Ruskon jätekeskuksen yhteyteen jätteiden lajittelulaitos. Laitoksilla on iso merkitys Oulun Energian tulevaisuudelle. Ne toteuttavat yhtiön kahta suurta linjaa – hiilineutraalisuuden saavuttamista ja kiertotalouteen panostamista.

Oulun Energia on vahvasti mukana kymmenen suomalaisen energiayhtiön perustamassa yhteisessä sähkönmyyntiyhtiössä ja asiakaspalveluyhtiössä, jotka aloittavat toimintansa huhtikuun 2020 alussa. Oulun Energiasta uusiin yrityksiin siirtyvät Oulun Sähkönmyynti Oy:n liiketoiminta sekä iso osa asiakaspalvelua.

Vuosikertomus 2019

Tutustu vuosikertomukseemme, joka antaa kattavan kuvan konsernimme toiminnasta. Avaa vuosikertomus sivun liitteenä olevasta pdf:stä. Aikasempien vuosien kertomukset löydät vuosikertomusarkistosta.

Oulun Energian vuosikertomus 2019