Opiskelijalle

Energia-alalle voi päästä sisään monenlaisen koulutuksen kautta. Opiskeluvaiheessa ensimmäinen reitti on harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat, joita tarjoamme vuosittain kymmenille eri alojen opiskelijoille. Tutustu avoimiin tehtäviimme Avoimet työpaikat -sivulla, jossa voit jättää myös harjoittelu- tai opinnäytetyöhakemuksesi.

Ammatillinen koulutus

Hyvät perusvalmiudet energia-alan tehtäviin tarjoaa mm.

  • Sähköalan perustutkinto
  • Energiatekniikan perustutkinto
  • Kone- ja metallialan perustutkinto
  • Talotekniikan perustutkinto
  • Liiketalouden perustutkinto

Työtehtäviä: sähköasentaja, mittariasentaja, kaukolämpöasentaja, verkostoasentaja, toimistosihteeri, laitosmies, prosessinhoitaja, laborantti, kaukokäytönhoitaja.

Oppisopimus

Energia-alan oppisopimuskoulutus yhdistää ammatissa tapahtuvaa oppimista teoriaopintoihin paikallisissa oppilaitoksissa. Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa joko perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.

Tutkintoja: voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto, mekaanisen kunnossapidon ammattitutkinto, sähköasentajan ammattitutkinto, kunnossapidon ammattitutkinto.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat monipuolista koulutusta, jota voit hyödyntää energia-alan tehtävissä. Energia-alalla tarvittavaa osaamista saat esimerkiksi seuraavilta koulutusaloilta:

  • Energia- ja ympäristötekniikka
  • Sähkötekniikka
  • LVI-tekniikka
  • Kauppatieteet ja liiketalous
  • Tietojenkäsittely

Tutkinnosta riippumatta energia-alalla arvostetaan monipuolisia opinto- ja aineyhdistelmiä, kielitaitoa, tietoteknisiä valmiuksia ja kansainvälistä opiskelu- ja työkokemusta.

Työtehtäviä: yleissuunnittelija, vuoromestari, kemistimestari, rakennuttaja, käyttöpäällikkö, suunnitteluinsinööri, verkkopalvelupäällikkö, controller, salkunhoitaja, johtaja, ympäristöpäällikkö.