Vastuullisuus ja ympäristö

Sähkö ja lämpö ovat osa arkipäiväämme, jokapäiväisiä ja välttämättömiä hyödykkeitä ja peruspalveluja, joita ilman on vaikea tulla toimeen. Suurena pohjoissuomalaisena energiakonsernina vaikutamme päivittäin ihmisten arkeen ja hyvinvointiin sekä alueemme yritysten kilpailukykyyn. Kannamme yhteiskuntavastuuta tuottamalla ja jakelemalla lähienergiaa varmasti ja vastuullisesti asiakkaidemme ja yrityselämän tarpeisiin.

Yhteiskuntavastuu on kokonaisuus, joka rakentuu alueellisesta, sosiaalisesta ja enenevässä määrin myös globaalista vastuusta, ympäristöteoista sekä yhteistyöstä alueen eri toimijoiden kanssa.

Alueellinen vastuu

Pohjoinen energiantuotanto takaa kilpailukykyisen ja varman energian niin yrityksille kuin kodeillekin. Se parantaa alueemme huoltovarmuutta, lisää vetovoimaa ja luo yrityksille mahdollisuuden toimia ja kehittyä. Paikallisesti tuotetun energian hyöty palautuu moninkertaisesti pohjoissuomalaisten arkeen.

Lähienergia tuotetaan yhdessä alueen ihmisten kanssa ja heidän silmien alla, vastuullisesti ja avoimesti. Energiantuotannossa käyttämistämme energialähteistä yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteeltä Oulusta. Lähienergia tuo vuosittain Oulun seudulle lähes 50 miljoonan euron tulovirran - polttoaineen toimittajille, turveurakoitsijoille, hakeyrittäjille, metsänomistajille, autoilijoille, metsäkoneen kuljettajille ja muille tekijöille.

Sosiaalinen vastuu

Työnantajana kannamme vastuuta työntekijöidemme työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Sosiaalista vastuuta on myös lähienergian suosiminen, joka työllistää suoraan ja välillisesti lähes 1 000 ihmistä Oulussa ja sitä ympäröivässä maakunnassa. Kaikki hyöty jää omalle alueellemme, koska polttoaineketjussa ei ole monikansallisia yrityksiä. Lisäksi voimme varmistaa, että koko toimitusketjun toiminta on vastuullista ja määräykset täyttävää.

Tarjoamme myös vuosittain kymmenille opiskelijoille kesäharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Lisäksi useita koululaisia käy tutustumassa energia-alaan TET-jaksojen aikana.

Globaali vastuu

Oulun Energialta vaaditaan tänä päivänä myös sopeutumista muuttuvaan kansainväliseen toimintakenttään ja globaalin vastuun kantamista. Pariisin ilmastosopimus ja päästökauppa vaikuttavat jokaiseen yritykseen, jonka toiminnasta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä.

Olemme mukana energiatehokkuussopimuksissa, joiden tavoitteena on pienentää energian kulutusta ja viedä käytäntöön toimintamalleja, joiden ansiosta energiatehokkuudesta tulee osa jokapäiväistä toimintaa. Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme ovat tiiviisti mukana jokapäiväisessä toiminnassamme.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi konkreettinen esimerkki, jota tavoittelemme muun muassa lisäämällä puun käyttöä Toppilan voimalaitoksella sekä hyödyntämällä jätteet energiaksi Laanilan ekovoimalaitoksella. Myös panostuksemme täysin päästöttömään vesivoimaan ja aktiivinen hajautetun energiantuotannon kehittäminen ovat osa vähähiilistä tulevaisuutta. Tätä tukee myös ekotehokkuutta edistävät toimemme tuhkan hyötykäytössä.

Ympäristöteot ja alueellinen yhteistyö

Tuottavat ympäristöinvestoinnit ovat yhteiskuntavastuuta parhaimmillaan. Toteutamme yhteiskunnallista vastuuta myös ei-tuotannollisilla, alueellisilla ympäristöinvestoinneilla sekä tukemalla vuosittain pohjoissuomalaista lapsi- ja nuorisotyötä, urheilua, taiteita ja kulttuuria.

Vastuullisuus ja ympäristö