Laanilan biovoimalaitos

Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos tuottaa puhtaampaa energiaa huipputeknologialla. Sen myötä otamme ison askeleen kohti tavoitettamme, joka on täysin hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Vuoden 2020 lopulla valmistunut Laanilan biovoimalaitos tuottaa energiatehokkaasti sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Voimalaitoksen polttoaineteho on 215 megawattia, ja sen päästöt alittavat selvästi EU:n asettamat raja-arvot. Biovoimalaitoksella on suuri merkitys matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Laanilan biovoimalaitos kasvattaa uusiutuvan energian osuuttamme, sillä se hyödyntää pääosin biopolttoaineita. Voimalaitoksen käyttämästä polttoaineesta noin 70 prosenttia on puuta. Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoainetta ja pieneltä osin huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Turpeen käyttö vähenee asteittain ja poistuu kokonaan polttoainevalikoimastamme.

Laadukasta kierrätyspolttoainetta biovoimalaitokseen saadaan Ruskossa sijaitsevalta Oulun Energian jätteiden lajittelulaitokselta.

Teknisesti voimalaitos on suunniteltu siten, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa.

Biotaloudelle uusia mahdollisuuksia

Biovoimalaitos sijaitsee Laanilan teollisuusalueella, lähellä vuonna 2012 käyttöönotettua Oulun Energian ekovoimalaitosta. Suunnittelussa on huomioitu, että biovoimalaitoksen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida prosessihöyryä käyttävää teollisuutta. Investointi avaakin uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle.

Uusi voimalaitos korvaa Toppila 1 -voimalaitosyksikön, joka poistui käytöstä kesällä 2020. Vuonna 1977 valmistunut Toppila 1 ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia, ja siihen verrattuna biovoimalaitos on merkittävästi energiatehokkaampi ja vähäpäästöisempi. Vuonna 1995 valmistunut Toppila 2-voimalaitosyksikkö jatkaa energiantuotantoaan elinkaarensa loppuun, arviolta vuoteen 2035 saakka.
 

Avaintiedot

 • Sijoituspaikka Laanilan teollisuusalue Oulussa
 • Voimalaitos valmistui 11/2020
 • Polttoaineteho 215 megawattia, sähköteho 70 megawattia, kaukolämpöteho 175 megawattia
 • Tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja teollisuudelle prosessihöyryä
 • Monipolttoainevoimalaitos, joka voi hyödyntää erilaisia polttoainekoostumuksia, kuten kierrätyspolttoainetta
 • Käyttöikä noin 40 vuotta
 • Investointi n.215 miljoonaa euroa

Päälaitetoimittajat ja suunnittelijat

 • kattilalaitos Valmet Technologies Oy
 • savukaasunpuhdistus Valmet Technologies Oy
 • turbiinilaitos Siemens osakeyhtiö
 • kiinteän polttoaineen vastaanotto-, varastointi- ja kuljetinjärjestelmä Raumaster Oy
 • suunnittelukonsultiksi on valittu Pöyry Finland Oy
 • arkkitehti- ja pääsuunnittelu UKI Arkkitehdit Oy
   

Seuraa biovoimalaitosta nettikamerasta

Kuva biovoimalaitoksesta päivittyy kerran vuorokaudessa.

Biovoimala

 

Katso Youtube-videoita biovoimalaitoksen rakentamisesta.

 

 

Lue lisää historiastamme Tutustu myös ekovoimalaitokseen