Ruskon jätteiden lajittelulaitos edistää kiertotaloutta

Oulun Energia edistää aktiivisesti kiertotaloutta ja tarjoaa lähitulevaisuudessa laajan palvelukonseptin jätteiden käsittelyyn ja erityisesti jätehuollon tarpeisiin.

Pohjois-Suomen ensimmäisellä teollisen mittakaavan täyttävällä jätteiden lajittelulaitoksella erotellaan kierrätettäväksi muun muassa kuituja, puuta ja metalleja. Uusi lajittelulaitos vie osaltaan Oulun Energiaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2035 mennessä.

Oulun Energian jätteiden lajittelulaitoksella Oulun Ruskossa käsittelemme vuodessa 100 000 tonnia jätettä, muun muassa kaupan ja teollisuuden tuottamaa pakkausjätettä ja rakennus- ja purkujätteitä. Myös kotitalouksien tuottama purku- ja rakennusjäte otetaan vastaan jätteiden lajittelulaitoksella.

Laitoksella ei käsitellä kotitalouksista kerättävää polttokelpoista jätettä, joka viedään edelleen polttoaineeksi Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitokselle Ouluun.

Kierrätyskelpoisten materiaalien lisäksi lajittelusta tulee laadukasta kierrätyspolttoainetta Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen ja polttokelpoista jätettä Laanilan ekovoimalaitoksen käyttöön. Lajittelussa syntyvä hienoaineksen pyrimme hyödyntämään maanrakennuksessa. Jätteiden lajittelulaitoksen vaikutuksesta jätteiden kierrätysaste paranee yli kolminkertaiseksi nykyiseen käsittelyyn verrattuna

Lajittelulaitos sijaitsee Ruskon jätekeskuksessa Oulussa, lajitteluareena Laren yhteydessä. Laitos otettiin käyttöön syksyllä 2020.

Jätteiden lajittelulaitos vastaa kierrätystavoitteisiin

Jätteiden lajittelulaitos tukee kierrätystavoitteiden saavuttamista Pohjois-Suomessa ja tulevaisuudessa sitä laajemmalla alueella.

 EU:n kiertotalouden periaatteiden mukaan jäte on ensisijaisesti käytettävä uudelleen materiana, sitten kierrätettävä ja vasta viimeiseksi hyödyntää energiana. Jätteen energiakäyttöä ei lasketa mukaan kierrätystavoitteisiin. Jätteiden lajittelulaitoksella kierrätykseen saadaan yhteensä noin 10–20 % sisään tulevasta jätteestä, riippuen materiaalien laadusta ja kysynnästä.

Uutta energiaa kiertotaloudesta

Kiertotalous on strategisesti merkittävä uusi suunta, jolla Oulun Energiassa tähtäämme liiketoiminnan kasvun lisäksi myös oman energiantuotantomme hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Turpeen käyttö vähintään puolittuu vuoteen 2025 mennessä ja se korvataan muun muassa kierrätyspolttoaineilla ja puulla.

Haemme voimakasta kasvua myös Pohjois-Suomen ulkopuolelta. Tavoitteenamme on rakentaa kiertotaloudesta uusi iso tukijalka Oulun Energialle.

Oulun Energian kiertotaloushankkeet

Haluamme aktiivisesti edistää kiertotaloutta ja suunnitelmissamme on tarjota tulevaisuudessa laaja palvelukonsepti jätteiden käsittelyyn erityisesti jätehuollon tarpeisiin.

Kiertotaloushankkeitamme:

• Yhdyskuntajätteen mekaaninen lajittelu ja biojakeen mädätys biokaasuksi

• Voimalaitostuhkien hyötykäyttömahdollisuudet

Yhteystiedot:

Heikki Harju-Autti, kiertotalouspäällikkö, jätesopimukset
heikki.harju-autti (ät) oulunenergia.fi
p. 044 7033610

Saara Palo-oja, projektipäällikkö
saara.palo-oja (ät) oulunenergia.fi
p. 050 3688308

Antti Mattila, projekti-insinööri, laitoksen käyttö
antti.o.mattila (ät) oulunenergia.fi
p. 040 5261236
 

Avaintiedot:

  • sijainti Ruskon jätekeskus, Oulu
  • käsiteltävä jätemäärä 100 000 t/a
  • lajittelulaitteita 18 kpl
  • kuljettimien määrä 40 kpl
  • kapasiteetti 25 t/h
  • vastaanotettava jätemäärä vastaa yhtä rekkakuormallista tunnissa.

 


Toimintaperiaate. Jätettä voidaan esilajitella kaivureilla ennen varsinaiseen lajitteluprosessiin syöttämistä.
Lajittelulaitoksessa jäte murskataan ja seulotaan erilaisin menetelmin. Modernein tekniikka on jätteen optista lajittelua, joka perustuu materiaalin tunnistamiseen ja halutun materiaalin poistamiseen isommasta virrasta.

 

 

Lue lisää historiastamme