Kalatie lukuina

Merikosken kalatie rakennettiin kesällä 2003, ja se on näyttävin osa kaloja koskevaa ympäristötyötämme. Kalatie on toiminut koko ajan pääosin hyvin. Kuudentoista vuoden aikana kalatietä pitkin on noussut yli 9700 lohta ja yli 1500 taimenta.

Rakentamista edelsivät vuosia kestäneet laajat tutkimukset. Niissä etsittiin – ja löydettiin – sopivaa sijoituspaikkaa suuaukoksi sekä selvitettiin eri kalalajien nousukäyttäytymistä koeportaassa ja entisen koskiuoman kivikkoja peittävässä vesipeilissä.

Suomen pisin kalatie

  • Pituus 750 metriä
  • Portaita 64
  • Leveys 2,8–7 metriä
  • Syvyys noin 2 metriä
  • Nousu 11 metriä
  • Virtaama 1,2–2 m3/sek.
  • Kustannukset 1,2 miljoonaa euroa

Tutkimustietoa nousukaloista

Merikosken kalatien toimivuutta on tutkittu vuosien varrella yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kehittämistä on edelleen tietä pitkin nousevien kalojen määrän lisäämisessä. Toivottavaa myös olisi, että lohet saataisiin nousemaan jokeen aikaisemmin ja hakeutumaan kalatielle ilman pitkää viivettä.

Kalatien läpikulkuliikennettä seurataan koko ajan. Reitin loppupäässä on tarkkailuhuone, jonka akvaarioikkunan läpi voi tarkkailla nousevien kalojen liikkeitä. Nettikamera on suunnattu tähän ikkunaan. Kalatien loppupäähän on vuonna 2018 asennettu uusi kalalaskuri. Kaikki kalatiestä jokeen nousevat kalat videoidaan, minkä perusteella määritetään nousseiden kalojen määrät, laji, pituus, paino ja mahdollisesti myös sukupuoli.

Tilastojen valossa nousuhaluja on ollut lohen lisäksi taimenella, ahvenella, lahnalla ja särjellä. Onpa kalatien kautta kulkenut muutama siika ja harjuskin. Laskurin informaation perusteella tiedetään esimerkiksi, että suurimpia kalatiellä kulkijoita ovat olleet 18-kiloinen lohi, 6 - 7-kiloinen taimen tai että kiireisin päivä kalatiellä oli 12.9.2019, jolloin yhden päivän aikana nousi 245 lohta.

Vuonna 2018 kalatien videossa vilahteli myös saukko useampaan otteeseen.

Lohikalojen nousu kalatiessä

Päivitämme taulukkoon kuluvan vuoden kuukausikohtaiset kalojen nousutiedot. Päiväkohtaiset tilastot myös aikaisemmilta vuosilta ovat liitteinä taulukon alla.

Kesäkuussa 2018 kalatielle on asennettu uusi kalalaskuri.

Vuosi Laji Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhteensä
2020 Lohi 0 9 924 1476 1161 300 3870
Kirjolohi 7 3 10 17 31 1 68
Taimen 8 42 91 8 63 15 227
Muut 8 279 102 158 44 12 603
2019
Lohi 0 0 60 655 827 125 1667
Kirjolohi 20 2 1 0 0 0 23
Taimen 4 25 111 48 100 30 318
Muut 245 570 61 387 79 5 1347
2018 Lohi Laskuri ei ollut käytössä toukokuussa 0 17 374 878 426 1695
Kirjolohi 1 1 1 0 0 3
Taimen 21 92 38 83 22 256
Muut 286 1370 294 20 16 1986

 

Alla olevassa taulukossa yhteenveto nousumääristä vuosittain.

Yhteenveto Merikosken kalatietä nousseista kaloista.

Tiedot päivitetty lokakuussa 2020.