Organisaatio

Hallitus

Oulun Energia Oy:n hallitus vastaa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja työjärjestyksensä mukaisesti.

Operatiivinen johto

Operatiivisessa työssä konsernin yhtenäisen toimintatavan varmistaa konsernin johtoryhmä, jonka työskentelyä vetää Oulun Energia Oy:n toimitusjohtaja Juha Juntunen.

Tytäryhtiöt ja osakkuudet

Oulun Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy sekä Turveruukki Oy. Lisäksi omistamme osuuksia muun muassa voimayhtiöistä.

Tarinamme

Ensimmäiset sähköiset katuvalot syttyivät Oulussa joulukuun 8. päivänä vuonna 1889. Sähkövalojen syttyminen merkitsi myös Oulun Energian toiminnan alkua.