Hallitus

Oulun Energia Oy:n hallitus vastaa konsernin johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja työjärjestyksensä mukaisesti.

Hallitus päättää keskeisistä toimintapolitiikoista ja asioista, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria ja tärkeitä tai poikkeavat konsernin normaalista liiketoiminnasta. Hallitus myös varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Oulun Energia Oy:n hallitus

Mika Härkönen Oulun Energian hallituksen puheenjohtaja

Mika Härkönen
hallituksen puheenjohtaja

Yrittäjä
Oulun Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Seppo Ahde
hallituksen varapuheenjohtaja

Paula Himanen
jäsen

DI, KTM, HHJ

Kaupunginvaltuutettu

Marja Sarajärvi

Marja Sarajärvi
jäsen

Kauppatieteiden maisteri

Oulun yliopiston palvelujohtaja

Antti Ollikainen
jäsen

Kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, EcoUp Oy


 

Antti Huttu-Hiltunen
jäsen

Kasvatustieteiden maisteri

Kaupunginvaltuutettu

Hanna Haipus
jäsen

Rakennustekniikan diplomi-insinööri

Kaupunginvaltuutettu

 

Mikko Viitanen

Mikko Viitanen
jäsen

Kauppatieteiden lisensiaatti

Kaupunginvaltuutettu