Eettiset toimintaohjeet toimittajille

Vastuullisuus on tärkeä ja olennainen osa Oulun Energia -konsernin toimintaa. Olemme omassa toiminnassamme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan ja odotamme, että materiaali- ja palvelutoimittajamme sitoutuvat meille tärkeisiin vastuullisuusvaatimuksiin.

Oulun Energia -konsernin eettisissä toimintaohjeissa toimittajille on määritetty toimintaperiaatteet ja vähimmäisvaatimuksemme lakisääteisten velvoitteiden lisäksi ihmisoikeuksiin, ympäristövastuullisuuteen, työturvallisuuteen sekä vastuulliseen liiketoimintaan liittyen. Toimittajamme vastaavat, että myös heidän käyttämänsä toimittajat ja alihankkijat noudattavat ohjeita.