Oulun Energian hiilineutraalisuuspolku: hiilineutraaliksi 2030-luvulla

Oulun Energia on luonut polun, jota pitkin etenemällä saavutamme omistamassamme energiantuotannossa täyden hiilineutraalisuuden 2030-luvun kuluessa.

Tavoite hiilineutraalisuudesta ohjaa jo nyt toimintaamme ja päätöksentekoamme. Hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi suuntaamme katseemme uusiutuviin energiamuotoihin, kuten puuhun, aurinkoon, veteen, tuuleen, geotermiseen lämpöön ja jätteeseen. Myös ydinvoima kuuluu pieneltä osalta tähän kokonaisuuteen. Lisäksi toteutamme hiilensidontaa edistäviä ja energiatehokkuutta parantavia toimia.

Energiapuusta on tulossa meille yhä tärkeämpi energianlähde. Hiilidioksidin suhteen puu luetaan päästökaupassa nollapäästöiseksi. Lisäksi voimalaitoksissa puun polttamisesta syntyvän tuhkan hyötykäyttö metsälannoitteena kiihdyttää puiden kasvua ja lisää niiden kykyä sitoa hiilidioksidia.

Oulun Energian hiilineutraalisuustavoite.

2020-luvulla hiilineutraalisuus nousee 90 prosenttiin

Laanilan biovoimalaitos aloittaa toimintansa vuoden 2020 loppusyksyllä. Laitoksen pääpolttoaine on puu, mutta se hyödyntää myös hyvälaatuista kiinteää kierrätyspolttoainetta sekä hieman turvetta. Biovoimalaitokselle kierrätyspolttoainetta toimittaa omistamamme Ruskon jätteiden lajittelulaitos, joka valmistuu käyttöön vuoden 2020 syksyllä.

Elinkaarensa päähän tuleva Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikkö poistuu käytöstä biovoimalaitoksen käynnistyttyä. Laanilan biovoimalaitoksen hiilidioksidipäästöt ovat puolta pienemmät kuin ykkösyksikön. Tuulivoiman merkitys sähkönhankinnassamme kasvaa merkittävästi. Sen osuus noin kaksinkertaistuu nykyisestä – turpeen puolestaan puoliintuu.

2030-luvulla hiilineutraalisuus nousee 100 prosenttiin

Vuosikymmenen loppupuolella Toppilan voimalaitoksen kakkosyksikkö jää pois tuotannosta. Yksikkö korvataan kokonaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten hukkalämmöllä ja geolämmöllä. Kasvava merkitys on edelleen myös tuuli- ja aurinkoenergialla.

Laanilan biovoimalaitos toimii suurena sähkön ja lämmön tuottajana. Sen polttoaineseoksen pääosan muodostaa puu, mutta seokseen kuuluu myös kierrätyspolttoaine ja huoltovarmuuden varmistajana tarvittaessa vähäisessä määrin turve. Ekovoimalaitos jatkaa jätteiden jalostamista energiaksi.

Oulun Energian hiilineutraalisuuspolku.