Sähkön siirtohinnasto

Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy huolehtii sähköenergian siirtämisestä sinulle ja tarjoaa siirtoon liittyvät verkkopalvelut: verkoston rakentamisen, kunnossapidon, sähkönkulutuksen mittauksen ja ympärivuorokautisen vikapäivystyksen.

Noudatamme sähkön siirrossa asiakkaan kanssa tehtyä yksilöllistä sähkönsiirtosopimusta, siihen liittyviä sähkönsiirtoehtoja sekä yleisiä verkkopalveluehtoja ja voimassaolevaa hinnastoa. Tutustu sopimusehtoihin. Siirtohintoihin sisältyy alv 24 %, mutta ei sähköveroa.

Siirtotuotekohtaiset hinnastot

Siirtohinnat ovat voimassa 1.1.2018 alkaen.

Sähkövero

Sähkön siirron yhteydessä laskutamme hinnaston mukaisten hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan sähkön kulutukseen perustuvan sähköveron (energiavero ja huoltovarmuusmaksu). Veroluokka 1 koskee kotitalouksia, julkista sektoria, kaivostoimintaa sekä palveluelinkeinoja lukuun ottamatta palvelinsaleja. Kaikki asiakkaat kaikilla käyttöpaikoilla kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Lue lisää sähköveroluokan muuttamisesta.

Asiakas on oikeutettu veroluokkaan 2, jos käyttöpaikalla harjoitetaan sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Jos asiakas on oikeutettu alempaan veroluokkaan 2, siitä tulee toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.