Syrjimättömyyden varmentaminen

Sähköverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Verkonhaltijan tulee kohdella kaikkia sähköverkon käyttäjiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Tämän velvoitteen varmistamiseksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on laatinut syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelman. Ohjelmassa on määritelty toimenpiteet, joiden avulla verkonhaltija arvioi toiminnassaan syrjimättömyyttä sekä varmistaa henkilöstönsä ja käyttämiensä ulkopuolisten palveluntuottajien syrjimättömän toiminnan.

Syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma on voimassa toistaiseksi. Vuosittain tehtävässä raportissa arvioidaan ohjelman täytäntöönpanoa.