Kaapelikartat ja -näytöt

Ennen ensimmäistä lapion iskua tai kaivinkoneen tilaamista - selvitä maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainnit. Saat kartat veloituksetta karttapalvelustamme. Tutustu myös toimintaohjeeseemme työskentelystä maakaapeleiden läheisyydessä.

Kun kaivat, älä luota onneesi tai muistiisi. Usein vahingot sattuvat koneellisissa kaivutöissä. Mutta tarkkana saa olla myös käsipelillä kaivaessa. Esimerkiksi aitatolppia varten rautakangella maahan reikiä tehdessä saattaa kanki osua kaapeliin.

Sähkökaapelin vaurioittaminen ei ole mikään pikku juttu. Pahimmassa tapauksessa vahinko voi aiheuttaa sähkökatkon kymmenille tuhansille talouksille, ja kulut saattavat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Kustannukset maksaa aina vahingon aiheuttaja. Selvitä siis aina kaapeleiden sijainnit ennakkoon.

Kaapelivaurio aiheuttaa aina vaaratilanteen

Jos vahinko kaikista varotoimenpiteistä huolimatta sattuu, vaurioitunutta kaapelia ei saa mennä itse tutkimaan. Ilmoita vahingosta viipymättä vikapäivystykseemme.

Rakennusrajoitukset suurjännitejohtojen läheisyydessä

110 kV:n suurjännitejohdon rakennusrajoitusalueelle ei saa tehdä rakennusta tai siihen kiinteästi liittyvää rakennuksen osaa. Sähköturvallisuussyistä pyydä lupa kaikille rakennusrajoitusalueelle suunniteltaville rakennelmille tai rakenteille. Näitä ovat esimerkiksi pylväät, pysäköintialueet, autokatokset, tiet, lipputangot, aidat, valaisimet, trampoliinit ja johdot.

Rakennusrajoitusalue koostuu tyypillisesti 110 kV:n johdolla 26 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevasta 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä, joissa puuston kasvua on rajoitettu.