Ennakoiva kunnossapito

Tarjoamme ennakoivan kunnossapidon sähköverkoille ja -laitteistoille ammattitaidolla ja joustavin palvelusopimuksin. Voit tilata kunnossapidon palvelut kertaluonteisesti tai jatkuvana kunnossapidon palvelusopimuksena.

Sähkölaitteiston tai sähköverkon haltijalla, eli yleensä kiinteistön tai verkon omistajalla, on lakisääteinen velvoite huolehtia sähkölaitteiston ja verkon kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista. Kunnossapidosta on huolehdittava myös sellaisissa kiinteistöissä, joita määräaikaistarkastusvelvoite ei koske. Tarkastusvälit määräytyvät sähkölaitteistoluokan mukaan.  Sähkölaitteiston haltijan on lisäksi huolehdittava siitä, että sähkölaitteistoluokkien 2 ja 3 laitteistoille laaditaan ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma.