Ennakoiva kunnossapito kannattaa

Kiinteistöjen ja sähköverkkojen sähköasennukset ja -laitteistot vaativat huoltoa ja kunnossapitoa, kuten kaikki muukin tekniikka. Asennusten ja laitteiden kuntoa ja turvallisuutta on tarkkailtava ja havaitut viat ja puutteet on korjattava riittävän nopeasti.

Suomessa syttyy vuosittain noin  1000 rakennuspaloa, joissa aiheuttajana on sähkö (Tukes). Näistä n. 100 paloa on kaapeleista johtuvaa. Tyypillisimmät syyt paloihin ovat sähkölaitteen epätavallinen toiminta, huonot liitokset johtimissa, vierasesine sähkölaitteistossa tai  pöly ja kosteus.

Sähkölaitteiston vikaantuminen johtaa usein ei toivottuun tilanteeseen:

  • Odottamattomaan käyttökeskeytykseen

  • Käyttäjän saamaan sähköiskuun

  • Valokaaren kautta tulipalovaaraan

Sähköasennukset, asennuskalusteet ja sähkökeskusten komponentit kuluvat ja tulevat siis käyttöikänsä päähän ajan myötä.  Myös sähkön käyttötarpeet ja -olosuhteet muuttuvat kiinteistön elinkaaren aikana, eivätkä sähköasennukset ja -laitteet välttämättä pysy uusien sähkönkäytön tarpeiden ja vaatimusten mukaisina.

Hyvään, kokonaisvaltaiseen sähköverkon ja -laitteistojen kunnossapitoon kuuluu ammattilaisten, kuten meidän, tekemä kunnossapitosuunnitelma sekä säännölliset kunnossapitotarkastukset. Tarkastuksissa hyödynnettävät aistinvaraiset huomiot ja sähkötekniset mittaukset sovitetaan yhteen tarpeellisten puhdistusten, havaittujen huonokuntoisten ja puuttellisten komponenttien vaihtojen sekä mahdollisten muiden pienehköjen toimenpiteiden ja korjauksien kanssa, jolloin säästetään niin aikaa kuin rahaa.

Jätä yhteydenottopyyntö!