Töissä Oulun Energialla

Sähkö ja lämpö ovat suomalaisen hyvinvoinnin perusta. Siksi energiaa tarvitaan aina – ja energia-alalle hakeminen on erinomainen uravalinta. Energia-alalla vastaat yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen infrastruktuurin ylläpidosta ja toimivuudesta. Teet siis työtä, jonka tulokset näkyvät.

Energia-ala tarjoaa runsaasti monipuolisia, mielenkiintoisia ja vastuullisia työtehtäviä kaikissa henkilöstöryhmissä. Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja koko alan työvoiman tarve kasvaa runsaasti.

Energia-ala kehittyy erittäin nopeasti. Kasvaneet vaatimukset energiatehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä tarvitsevat käyttöönsä monipuolista suunnitteluosaamista ja uusinta korkeateknologiaa. Yksi asia ei kuitenkaan ole vuosisatojen aikana muuttunut: energiaa tuotetaan meitä ihmisiä varten.

Lue työntekijöidemme blogikirjoituksia Pohjoista voimaa -blogista

Työtä, jonka tulokset näkyvät

Ympäristöassistentti Heli Heikkinen

Ympäristöasiantuntija Heli Heikkinen, Laatu- ja ympäristöpalvelut

”Työurani Oulun Energialla alkoi kesätöiden merkeissä vuonna 2011. Niistä ajoista tehtäväni ovat laajentuneet tuhkan hyötykäytön omavalvonnasta turvetuotannon ympäristötarkkailuun. Koulutukseltani olen ympäristöteknologian insinööri (amk) Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Työpisteeni sijaitsee Toppilan voimalaitoksella, mutta mittausten tekemistä varten pääsen aina silloin tällöin käymään eri soilla. Tosiaankin pääsen, sillä tykkään liikkua luonnossa. Jokaisella tuotannossa olevalla turvesuolla on oma ohjelmansa, jonka mukaisesti teemme tarkkailua.

Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu kaikille työntekijöillemme. Jokaisessa tehtävässä on mukana ympäristövastuu – olipa toimenkuva mikä hyvänsä. Ympäristöasioita päätyökseen hoitavat eivät yksin voi saada kovin paljon aikaan."

Kehityspäällikkö Mikko Rasi

Kehityspäällikkö Mikko Rasi, Uudet energiaratkaisut

”Siirryin Oulun Energian kehityspäälliköksi marraskuussa 2013. Aiemmin toimin samassa konsernissa Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n palveluksessa. Tehtäväni on kehittää uusia palveluja, tuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka pohjautuvat hajautettuun energiantuotantoon tai tarjoavat yrityksille ja kodeille mahdollisuuden hallita entistä paremmin energiankäyttöään.

Olemme päässeet kehitystyössä nopeasti käytännön tasolle. Hyviä esimerkkejä tästä ovat aurinkosähköhanke, sähköautoilun edistäminen, kulutushuippujen leikkaamiseen tähtäävä pilotointi sekä tuntipohjaiseen energiankäytön mittaukseen pohjautuvat palvelut.

Yksi osa työstäni on rakentaa yhteistyötä meidän ja muiden yritysten sekä esimerkiksi tutkimuslaitosten kanssa. Hyvät kumppanit ovat tärkeitä, sillä yksin ei tälläkään alalla saa kovin paljon aikaan. Yhdessä on hyvä hakea parhaita ratkaisuja."