Siian uusi sukupolvi kehittyy hautomossa

28.11.2019 - 14:32

Siian mädinhankinta ja siianpoikasten istuttaminen ovat osa jatkuvaa kalatalousvelvoitteiden hoitamista Oulun Energialla. Syksyllä mäti kerätään Oulujoesta lippoamalla kalastetuista emokaloista, ja talven ajan se kehittyy hautomossa tarkassa seurannassa.

Oulun Energia huolehtii ympäristöasioista täyttämällä Merikosken voimalaitoksen kalatalousvelvoitteet, joihin kuuluu muun muassa kalanpoikasten istuttaminen ja nahkiaisten ylisiirto Merikosken voimalaitoksen ohi. Istutamme vuosittain voimalaitoksen ala- ja yläpuolisiin vesiin lohia, taimenia ja siianpoikasia.

Syksy on siian aikaa, sillä silloin Oulujoen vaellussiikaa pyydetään lippoamalla Merikosken voimalaitoksen alapuoliselta merialueelta. Siian lippoaminen ja mädinhankinta alkaa perinteisesti lippotapahtumalla Oulun Kuusisaaressa, ja pyynti kestää lokakuun lopulle. Lippokalastus on saanut nimensä haavin kaltaisesta kalastusvälineestä, jossa on yli kuusimetrinen varsi. Haavilla eli lipolla siika nostetaan pohjan syvänteistä, joissa se levähtää noustessaan kutemaan.

Lippoamista tehdään Kuusisaaressa ja Merijalinrannassa sijaitsevilta lippolaitureilta. Laitureille myydään kalastuslupia sillä edellytyksellä, että pyydetyt mätiä sisältävät emokalat luovutetaan viljelykäyttöön. Lisäksi Montan Lohi Oy:llä on poikkeuslupa kalastaa emoja Merikosken voimalaitoksen alakanavan muurin vierestä mädinkeruuta varten.

Siiat lypsetään Merikosken voimalaitoksessa

Merikosken voimalaitoksen lypsyhuoneessa emosiiat lypsetään joko heti pyynnin jälkeen tai niiden kypsytettyä hetken mätiä säilytysaltaissa. Lypsämisen jälkeen mäti on heti valmis hedelmöitettäväksi koiraiden maidilla. Mäti huuhdotaan vedellä ylimääräisestä maidista ja epäpuhtauksista, jonka jälkeen se laitetaan turpoamaan veteen havaspusseihin – pusseissa turvonnut mäti on helpompi käsitellä ja kuljettaa. Lopulta mäti kuljetetaan Montan kalanviljelylaitoksen karanteenihautomoon. Hautomossa se tarkastetaan ja mitataan lasisuppiloihin haudottavaksi. Talven aikana mädistä pidetään hyvää huolta, sillä sitä tarkkaillaan päivittäin ja tarvittaessa haudottavasta erästä poistetaan hedelmöittymätöntä mätiä ja epäpuhtauksia.

Siianmätiä laitetaan havaspussiin turpoamaan.

Jopa lähes 11 miljoonaa kuoriutunutta siikaa

Yksi siikojen käsittelijöistä on Montan Lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen, joka työskentelee Oulun Energian kalaistutusten parissa. ”Vuonna 2019 siianmätiä otettiin talteen 346 litraa, joka tarkoittaa hieman yli 13 miljoonaa mätijyvää”, Oikarinen kertoo. ”Haudontatulos vaihtelee mädin laadun ja haudonnan alkuvaiheen sääolojen vuoksi, mutta odotamme, että määrästä kuoriutuisi vähintään 8 miljoonaa poikasta. Parhaimmillaan voidaan päästä jopa lähelle 11 miljoonaa kuoriutunutta siikaa.”

Uusi kalojen sukupolvi saa alkunsa siianpoikasten kuoriutuessa keväällä vapun aikoihin. Kuoriutumisen jälkeen poikaset siirretään mahdollisimman nopeasti joko jatkokasvatukseen luonnonvaralammikoihin tai istutetaan suoraan Oulujoen suistoalueelle, Merikosken voimalaitoksen alapuolelle.

Siian osalta on käynnissä myös tutkimusta. Luonnonvarakeskuksen tutkijat selvittävät siian mädin selviytymistä sijoittamalla osan tutkittavasta mädistä mätirasioissa Oulujoen suistoon. Vertailuerä mädistä säilytetään kontrolloiduissa olosuhteissa Merikosken voimalaitoksen hautomossa.

Montan Lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen nostaa siian lypsettäväksi säilytysaltaasta.
Montan Lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen työskentelee Oulun Energian kalaistutusten parissa.

Kalaistutukset osa ympäristövastuuta

Tutustu Merikosken kalatiehen


Kaikki uutiset