Turveruukki tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen

27.01.2021 - 19:38

Turveruukki Oy tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kohdistuu Turveruukki Oy:n turvevarantoihin ja puupolttoainevarastoihin. Alaskirjaus johtuu energiaturpeen kysynnän voimakkaasta laskusta tulevina vuosina, minkä takia turvesoita jää hyödyntämättä, sekä puuvarastoihin liittyvistä arvonalentumisista. Alaskirjaus ei vaikuta Turveruukki Oy:n toimintaan tai kykyyn suoriutua sopimusten ja ympäristölupien mukaisista velvoitteista.

”Turpeen kysynnän väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa. Muutoksen lähtökohtina ovat asiakkaiden hiilineutraalisuustavoitteet sekä turpeen kilpailukyvyn heikkeneminen energiantuotannossa”, sanoo Turveruukki Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vanhala. ”Turveruukki varmistaa asiakkaille sopimusten mukaiset turvetoimitukset myös jatkossa. Toimialaa koskevalla muutoksella on suuri vaikutus myös turveyrittäjien toimintaan ja huoltovarmuuteen, jotka yhteiskunnan tulee päätöksissään huomioida’’, toteaa Vanhala.


Kaikki uutiset